Vrácení řIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

O řidičské oprávnění lze přijít z důvodu trestu zákazu činnosti, po dosažení 12 bodů nebo ze zdravotních důvodů. Pokud pominuly důvody pro jeho odebrání a splní-li řidič další zákonné požadavky, může požádat o jeho vrácení. V určitých případech je třeba k žádosti doložit potvrzení o odborné způsobilosti, kterou řidič prokazuje přezkoušením z odborné způsobilosti v autoškole.

DriePro autoškola Vám pomůže s vrácením řidičského oprávnění skupiny B. Řidiči, kteří se obrátí na DrivePro autoškolu za účelem získání odborné způsobilosti, získají jako bonus, v rámci přípravy na zkoušky, možnost zúčastnit se všech pořádaných teoretických přednášek a 2 kondiční jízdy zdarma.

Vrácení řidičského oprávnění po:

 • Zákazu činnosti.
 • Získaní 12 bodů.
 • Ztrátě zdravotní způsobilosti.

 

Zákaz činnosti

Řidič, který pozbyl řidičské oprávnění z důvodu zákazu řízení, které vychází ze zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, může po jeho skončení požádat o jeho vrácení. K žádosti je třeba doložit zdravotní a psychickou způsobilost. V době, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu zákazu řízení, uplynul více než jeden rok musí řidič rovněž prokázat odbornou způsobilost. Odbornou způsobilost řidič prokazuje přezkoušením z odborné způsobilosti v autoškole.

Dokumenty, které třeba sebou vzít do autoškoly:

 • Vyplněnou přihlášku do autoškoly.
 • Potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Výpis z karty řidiče.
 • Rozhodnutí nebo usnesení o prominutí zbytku trestu s vyznačenou právní mocí – pokud již není v kartě řidiče vyznačeno.

K žádosti na úřadě je třeba ještě doložit psychickou způsobilost, kterou může DrivePro autoškola pro Vás zprostředkovat.

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny při návštěvě DrivePro autoškoly nebo prostřednictvím telefonátu či elektronické pošty.

12 bodů

Systém bodového hodnocení funguje na principu získávání „trestných“ bodů za spáchané přestupky a trestné činy. Po dosažení celkového počtu 12 bodů řidič pozbývá řidičské oprávnění.

Řidič, který pozbyl řidičské oprávnění z důvodu dosažení 12 bodů může o jeho vrácení požádat nejdříve 1 rok od jeho pozbytí. V tomto případě musí řidič k žádosti o vrácení řidičského oprávnění vždy doložit potvrzení o odborné způsobilosti. Odbornou způsobilost řidič prokazuje přezkoušením z odborné způsobilosti v autoškole.

Dokumenty, které třeba sebou vzít do autoškoly:

 • Vyplněnou přihlášku do autoškoly.
 • Potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Výpis z karty řidiče.

K žádosti na úřadě je třeba ještě doložit psychickou způsobilost, kterou může DrivePro autoškola pro Vás zprostředkovat.

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny při návštěvě DrivePro autoškoly nebo prostřednictvím telefonátu či elektronické pošty.

Zdravotní důvody

Řidič, který pozbyl řidičské oprávnění v důsledku ztráty zdravotní způsobilosti, může požádat o jeho navracení v moment, kdy pominuli důvody k jeho odebrání. Je však třeba navštívit lékaře, který tuto skutečnost potvrdí v posudku o zdravotní způsobilosti. Pokud od pozbytí řidičského oprávnění uplynuly víc jak 3 roky, je nutné k žádosti doložit potvrzení o odborné způsobilosti. Odbornou způsobilost řidič prokazuje přezkoušením z odborné způsobilosti v autoškole.

Dokumenty, které třeba sebou vzít do autoškoly:

 • Vyplněnou přihlášku do autoškoly.
 • Potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Výpis z karty řidiče.

 

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny při návštěvě DrivePro autoškoly nebo prostřednictvím telefonátu či elektronické pošty.

 

Služba Cena (Kč)
Vrácení řidičského oprávnění (v ceně jsou 2 kondiční jízdy) 4000

Podejte si přihlášku z pohodlí domova.

Díky online přihlášce je vyplňování velice jednoduché a intuitivní. Navíc po odeslání se už o nic nemusíte starat. Už jen počkáte až Vás kontaktujeme.
Pokud potřebujte ještě s něčím poradit, neváhejte se nám ozvat.

 

Podat online přihláškuKontakty